Groendakinzicht

Zicht op grijs?

Tover het groen

Stad Antwerpen

Toverformule

Canva-1

Ken jij een grijs dak dat je graag groen ziet worden? Misschien zelfs middenin een tuinzone? Als het ook plat is en in Stad Antwerpen ligt, kan je het hier melden. Het wordt nadien op de kaart hieronder in het grijs aangeduid.

Dakmelder

Canva-2

Dankzij deze meldingen komen potentiële groendaken in beeld. We bespreken met de eigenaren wat voor hen de voordelen zijn, de premie van Stad Antwerpen en onze A tot Z uitvoering aan groepsaankoop-tarief!

Info voor eigenaren

Canva-3

Wanneer een eigenaar in principe open staat voor een groendak, start hier een crowdfunding voor de omwonenden. Zo kan wie mee(r) van de voordelen geniet, de kans op realisatie vergroten door er financieel aan bij te dragen.

Info voor de buurt

Welke Daken Al
Gemeld Werden

De kleur geeft hun status weer: van grijs over
oranje naar groen. Klik voor meer infomatie.

Waarom Groendaken
Ook Enorm Nuttig Zijn

Elk extra beetje groen geeft de biodiversiteit van de stad een impuls, denk aan bijen, vlinders en vogels.

Biodiversiteit

Door het absorberen van  regenwater wordt  overbelasting van afvoer en riolering voorkomen.

Waterbuffer

Bij een hittegolf brengt een groendak verkoeling voor heel de omgeving. In de winter isoleert het tegen koude voor wie er woont.

Temperatuur

Zonnepanelen gaan langer mee en wekken tot 6% meer energie op omdat deze niet kunnen oververhitten.

Rendement​

Omdat er geen beschadigende UV-straling meer aan kan, gaat dakbedekking bijna dubbel zo lang mee.

Dakbedekking​

Wie Wij Zijn

Groot Licht vzw met steun van het klimaatfonds van de stad Antwerpen. De uitvoerende partners binnen de groepsaankoop zijn voor de groendaken Aquilegia, Groendaken en LB Groendaken, voor de stabiliteit-analyse Van Merode Architectuur en de preventieve dak-detectie Pl@nt. Kwekerij Ecoflora levert de inheemse planten en bloemen en sponsort deze ook als beloning in de crowdfunding.

Copyright © 2023 Groendakinzicht