groendakinzicht

Info voor eigenaren

De voordelen van een simpel groendak zijn verrassend indrukwekkend

Dakbedekking-green

Dakbedekking kan tot dubbel zo lang mee gaan omdat UV-straling het niet langer beschadigt.

Regenwater-green

Regenwater wordt door het groendak geabsorbeerd en voorkomt zo overbelasting van afvoer en riolering.

Zonnepanelen-green

Zonnepanelen gaan langer mee en geven 6% hogere energieopbrengst omdat ze niet meer oververhitten.

Verkoelend-green

Bij hittegolven wordt een grijs dak liefst 80°C en straalt nog uren warmte af na zonsondergang. Een groendak brengt juist verkoeling aan de omgeving. (In de winter isoleert het dan weer tegen koude voor wie eronder leeft.)

Biodiversiteit-green

Elk extra beetje groen geeft de biodiversiteit van de stad een impuls, denk aan bijen, vlinders en vogels. Vele kleine beetjes maken in de stad echt het verschil.

Bij de uitvoering komt wat kijken, maar wij maken het zo makkelijk mogelijk

We begeleiden dit als tussenpersoon zodat je steeds een aanspreekpunt hebt.

Uitvoering
  • De stabiliteitsingenieur komt ter plaatse en adviseert of het kan;
  • De daklekdetectie-aannemer voert een preventieve lekdetectie en eventuele kleine herstellingen uit;
  • De groendakaannemer legt een groendak aan waarvan ongeveer 40% natuurdak.

We maken het ook zo kostenefficiënt mogelijk

Drie factoren maken van dit aanbod een unieke kans.

Kosten
  • Onze partners werken aan een gunstig groepsaankoop-tarief;
  • Stad Antwerpen geeft een premie voor de aanleg van een groendak. Voor onze uitvoering dekt deze ongeveer 35% van de kosten.
  • Bijkomend zetten we een crowdfunding op: buurtbewoners die heel graag een groendak willen gerealiseerd zien, kunnen er zo zelf aan bijdragen.

FAQ

Wat is de achtergrond van dit project?

Groendakinzicht werd door Groot Licht vzw ontwikkeld met steun van het klimaatfonds van de stad Antwerpen met als doel een groendak-revolutie te ontketenen. Het project loopt tot mei 2025 en de betrokken partners zetten zich met veel enthousiasme in voor een groenere, mooiere en robuustere stad.

Wat zijn de kosten?

De begeleiding via Groendakinzicht is gefinancierd door stad Antwerpen en voor de eigenaar kosteloos. 

Wat wel dient betaald te worden, zijn:

  • de stabiliteit analyse;
  • de preventieve lekdetectie van het dak;
  • het groendak zelf.

Voor deze 3 stappen werken onze partners aan een voordelig groepsaankoop tarief waarvan nadien, naargelang de oppervlakte, ongeveer 35% wordt terugbetaald via de klimaatpremie van stad Antwerpen.

Nadat dit alles door ons in kaart is gebracht, bepaal je als eigenaar je vooropgesteld aandeel in de kosten. Het resterend bedrag wordt aangeboden als crowdfunding aan de buurt.

Vooraleer een crowdfunding wordt opgezet, dient te worden vastgesteld of het dak geschikt is, tenzij je dit al eerder deed. De prijs van onze partner ligt rond de 300€ afhankelijk van de oppervlakte. Dit is dus een kost die wel dient te worden betaald door de eigenaar.

Wat betaal ik zelf ten opzichte van de crowdfunding?

Dat bepaal je zelf. In theorie, bijvoorbeeld als je zelf niet ter plekke woont, kan je beslissen het volledige bedrag als crowdfunding op te geven. Bedenk wel dat hoe lager het nog op te halen bedrag is, hoe groter de kans dat het lukt.

De eindbeslissing of je al dan niet overgaat tot bestelling ligt steeds bij jou. Indien je om welke reden dan ook beslist het niet te doen, wordt wie een bijdrage leverde, terugbetaald.

Wat is de volgorde van de stappen en de doorlooptijd?

Vanaf je principieel akkoord bent voor een groendak, ontvang je binnen de maand een verslag over de stabiliteit van het dak. Als een groendak inderdaad mogelijk is, wordt na berekening met jou afgesproken wat je vooropgestelde bijdrage is en wordt een crowdfunding voor de omwonenden gestart. Hiervoor rekenen we zes weken.

Indien je vervolgens overgaat tot bestelling, wordt er een preventieve lekdetectie van het dak uitgevoerd inclusief kleine herstellingen indien nodig.  Nadien wordt het groendak aangelegd. Vanaf bestelling tot aanleg zitten maximaal drie maanden.

De doorlooptijd tussen je principieel akkoord en de uitvoering komt dus op 6 maanden.

Hoe gaat het groendak eruit zien?

We leggen een semi-extensief dak aan, dat wil zeggen sedumplanten op de overspanningen en een dikker substraat met kruiden, grassen en bloembollen op de steunmuren, ongeveer 40% van het geheel. Het zal er dus overwegend groen uitzien en op verschillende tijdstippen ook met bloemen. Dit is een dynamisch systeem, onderhevig aan allerlei factoren en vraagt geduld omdat het in het begin nog moet volgroeien. Het onderhoud is de eerste drie jaar alvast inbegrepen, waardoor de best mogelijke condities zijn verzekerd.

Kan ik ook nog met mijn tuin iets doen?

Zeker. Door een wadi (klein waterbekken) aan te laten leggen waarin het overtollig water van het nieuwe groendak wordt in afgeleid, wordt het regenwater optimaal benut en krijgt je tuin een gezondere waterhuishouding. De stad voorziet ook hier een interessante premie. Onze groendak-aannemers kunnen dit samen met het groendak aanleggen, dus neem zeker contact met ons op.

Daarnaast wordt de meerwaarde van het groendak voor de biodiversiteit groter als er ook in de omgeving interessante inheemse bloemen en planten staan. Je kan inheemse zaadmengsels zaaien en bloembollen planten. De meerwaarde van inheemse, regionaal gekweekte mengsels versus wat ver weg en op industriële schaal wordt geproduceerd is groot.

Tot slot is het zo dat na de aanleg van het groendak en bij extra droge periodes er best water kan bijgegeven worden. Dit is niet altijd evident op een dak. Als je hier fysiek aan kan, is dit zeker een meerwaarde. Je krijgt trouwens ook een premie voor een regenton, maar dit verschilt per district.

Kan ik er zonnepanelen op plaatsen?

Het is zelfs zo dat zonnepanelen langer meegaan en tot 6% meer energie opwekken als ze op een groendak liggen omdat deze zo niet meer kunnen oververhitten. Het is dus heel slim om vooraleer je zonnepanelen installeert er eerst een groendak te leggen. Liggen er al zonnepanelen? Dit maakt de uitvoering complexer en duurder maar zeker niet onmogelijk.

Hoe zit het met het onderhoud?

In de offerte van het groendak wordt meteen 3 jaar onderhoud opgenomen. Het is immers cruciaal om zeker in het begin wat bij te mesten en in te zaaien en eventueel verdorde stukken weg te halen. Het is perfect mogelijk om dit nadien zelf jaarlijks te doen of om verder uit te besteden.

Bij grote droogte kan water worden bijgegeven. De gekozen planten zijn uitgesproken droogte-resistent maar dit is niet oneindig. Zonder extra water zullen plantjes bij langdurige droogte verdorren. Ze worden dan weer groen als het opnieuw regent maar dit valt te voorkomen. Ideaal gezien wordt er door de omwonenden visuele controle uitgevoerd en wordt er een manier gevonden om water bij te geven indien nodig.

Hoe werkt de premie van Stad Antwerpen?

De Stad betaalt een vast bedrag volgens de aard van de uitvoering en gebaseerd op de grootte. Wij zorgen ervoor dat je binnen de mate van het mogelijke maximaal aanlegt zodat je maximaal kan terugvorderen via de premie. Op overspanningen die een beperkte draagkracht hebben, wordt sedum aangelegd. Bovenop steunmuren wordt een dikker substraat met grassen, kruiden en bloembollen aangelegd, dit zou ongeveer 40% van het geheel kunnen zijn.  Het komt erop neer dat de premie van de stad op deze wijze om en bij de 35% van de kosten dekt van het groendak zelf. Naargelang het dak groter is, zijn de kosten hoger maar neemt ook het percentage premie toe. Wij begeleiden de aanvraag voor u.

Moet mijn dak geïsoleerd zijn?

Indien het dak op een verwarmde ruimte ligt, is het sterk aangeraden om het dak te isoleren vooraleer er een groendak op te leggen. Dit is dan ook een voorwaarde voor de groendak-premie van Stad Antwerpen. De warmteweerstand R-waarde dient daarbij hoger te zijn dan 4,5 m²K/W. Je kan hiervoor gebruik maken van de Vlaamse renovatiepremie. Het goede nieuws is dat het groendak de isolatie nog zal verbeteren.

Werd je dak al geïsoleerd? Perfect! Je kan de R-waarde terugvinden op de offerte/factuur of via de aannemer.

Ik heb nog een andere vraag

Stel ze ons via info@groendakinzicht.be