groendakinzicht

Info voor eigenaren

FAQ

De indrukwekkende voordelen van een groendak

Dakbedekking-green

Dankzij bescherming tegen UV-straling, gaat de dakbedekking bijna dubbel zo lang mee. Dat betekent ook minder kans op lekken en waterschade. 

Regenwater-green

Het groendak absorbeert regenwater en voorkomt zo overbelasting van afvoer en riolering bij zware regenval. Dit is met name interessant voor garagedaken aan grotere appartementsgebouwen wegens de grote hoeveelheid die moet worden afgevoerd.

Verkoelend-green

Bij hete temperaturen warmt een grijs dak op tot liefst 80°C en straalt nog uren warmte af na zonsondergang. Een groendak wordt maximaal 35°C en brengt juist verkoeling aan de omgeving (ook aan wie eronder woont). 

Zonnepanelen-green

Overweeg of heb je zonnepanelen? Weet dan dat deze op een groendak langer meegaan en een tot 6% hogere energieopbrengst hebben. Dit is dankzij het voorkomen van oververhitting. 

Biodiversiteit-green

Extra groen geeft de biodiversiteit van de stad een impuls, denk aan bijen, vlinders en vogels. Vele kleine beetjes maken echt het verschil. Verbeter de wereld, begin bij je dak?

Wij maken de uitvoering zo makkelijk mogelijk

We begeleiden je kosteloos als tussenpersoon zodat je steeds een aanspreekpunt hebt.

Uitvoering
  • De stabiliteitsingenieur komt ter plaatse en adviseert of het kan;
  • De daklekdetectie-aannemer voert een preventieve lekdetectie en eventuele kleine herstellingen uit;
  • De groendakaannemer legt een groendak aan waarvan ongeveer 40% natuurdak.

We maken het ook zo kostenefficiënt mogelijk

Drie factoren maken van dit aanbod een unieke kans.

Kosten
  • Onze partners werken aan een gunstig groepsaankoop-tarief;
  • Stad Antwerpen geeft een premie voor de aanleg van een groendak, afhankelijk van de oppervlakte.
  • Bijkomend zetten we een crowdfunding op: buurtbewoners die heel graag een groendak willen gerealiseerd zien, kunnen er zo zelf aan bijdragen.

FAQ

Wat is de achtergrond van dit project?

Groendakinzicht werd door Groot Licht vzw ontwikkeld met steun van het klimaatfonds van de stad Antwerpen. Samen met de partners (zie onderaan de homepage) zetten we ons in voor een groendak-revolutie in Stad Antwerpen. Het is een proefproject voor een groenere, mooiere en robuustere stad dat half 2025 zal geëvalueerd worden.

Wat zijn de kosten?

De begeleiding via Groendakinzicht is gefinancierd door stad Antwerpen en voor de eigenaar kosteloos. 

Wat wel dient betaald te worden, zijn: 

  • de stabiliteit analyse*;
  • de preventieve lekdetectie van het dak;
  • het groendak zelf.

Voor deze 3 stappen werken onze partners aan een voordelig groepsaankoop. De klimaatpremie van stad Antwerpen betaalt een deel terug, afhankelijk van de oppervlakte.

Nadat alles door ons in kaart is gebracht, bepaal je als eigenaar je vooropgesteld aandeel in de kosten. Het resterend bedrag wordt aangeboden als crowdfunding aan de buurt. Het kan ook omgekeerd, je geeft als VME of eigenaar een principieel akkoord om de financiering via derden te laten organiseren en bepaalt achteraf of je het resterende bedrag betaalt en overgaat tot bestelling.

*Vooraleer een crowdfunding opstart, dient te worden vastgesteld of het dak geschikt is, tenzij je dit al eerder deed. De prijs van onze stabiliteit-ingenieur ligt rond de 250€ afhankelijk van de oppervlakte. Dit is de enige kost die de eigenaar vooraf betaalt. 

Wat betaal ik zelf ten opzichte van de crowdfunding?

Dat bepaal je zelf*. In theorie, bijvoorbeeld als je zelf niet ter plekke woont, kan je beslissen het volledige bedrag als crowdfunding op te geven. Bedenk wel dat hoe lager het nog op te halen bedrag is, hoe groter de kans dat het lukt. 

De eindbeslissing of je al dan niet overgaat tot bestelling ligt steeds bij jou. Indien je om welke reden dan ook beslist het niet te doen, wordt wie een bijdrage leverde, terugbetaald.

*Vooraleer een crowdfunding opstart, dient te worden vastgesteld of het dak geschikt is, tenzij je dit al eerder deed. De prijs van onze stabiliteit-ingenieur ligt rond de 250€ afhankelijk van de oppervlakte. Dit is de enige kost die de eigenaar vooraf betaalt. 

Wat is de volgorde van de stappen en de doorlooptijd?

Vanaf je principieel akkoord bent voor een groendak, ontvang je binnen de maand een verslag over de stabiliteit van het dak. Als een groendak inderdaad mogelijk is, wordt na berekening met jou afgesproken wat je vooropgestelde bijdrage is en wordt een crowdfunding voor de omwonenden gestart. Het kan ook omgekeerd dat we eerst een crowdfunding organiseren en je nadien kan beslissen of je het resterende bedrag betaalt of niet. Hiervoor rekenen we twee maanden.

Indien je vervolgens overgaat tot bestelling, wordt er een preventieve lekdetectie van het dak uitgevoerd inclusief kleine herstellingen indien nodig.  Nadien wordt het groendak aangelegd. Vanaf bestelling tot aanleg zitten maximaal drie maanden.

De doorlooptijd tussen je principieel akkoord en de uitvoering komt dus op maximaal 6 maanden.

Moet het dak geïsoleerd zijn?

Indien het dak op een verwarmde ruimte ligt, is het sterk aangeraden om het dak te isoleren vooraleer er een groendak op te leggen. Dit is ook een voorwaarde voor de groendak-premie van Stad Antwerpen. De warmteweerstand R-waarde dient daarbij hoger te zijn dan 4,5 m²K/W. Je kan hiervoor gebruik maken van de Vlaamse renovatiepremie. Het goede nieuws is dat het groendak de isolatie tijdens de zomer nog zal verbeteren.

Werd je dak al geïsoleerd? Perfect! Je kan de R-waarde terugvinden op de offerte/factuur of via de aannemer.

Moet de dakbedekking nieuw zijn?

Het meest ideale moment om een groendak aan te leggen, is na een dakbedekking-renovatie, maar dit kan zeker ook nadien. Ons aanbod is inclusief een preventief nazicht van de dakbedekking met kleine herstellingen indien nodig.

Hoe gaat het groendak eruit zien?

We leggen een semi-extensief dak aan, dat wil zeggen sedumplanten op de overspanningen en een dikker substraat met kruiden, grassen en bloembollen op de steunmuren, ongeveer 40% van het geheel. Het zal er dus overwegend groen uitzien en op verschillende tijdstippen ook met bloemen. Dit is een dynamisch systeem, onderhevig aan allerlei factoren en vraagt geduld omdat het in het begin nog moet volgroeien. Het onderhoud is de eerste drie jaar alvast inbegrepen, waardoor de best mogelijke condities zijn verzekerd. 

Ik woon in een appartementsgebouw, hoe pak ik dit aan?

Vraag de syndicus in aanloop van de Algemene Vergadering om een groendak via Groendakinzicht op de agenda te zetten. De VME dient ons toestemming te geven een stabiliteitsonderzoek uit te laten voeren (kost varieert naargelang de oppervlakte, gemiddeld 250€). Daarnaast, als een groendak mogelijk blijkt, dient de VME ons toestemming te geven een crowdfund-campagne op te zetten. Om de zaken sneller te doen gaan, komt men idealiter ook al een bedrag overeen dat de VME bereid is voor het groendak te betalen. De begeleiding door ons is kosteloos. 

Kan ik ook met mijn tuin iets bijdragen?

Zeker. Je benut het overtollig  regenwater van het groendak optimaal door een wadi (klein waterbekken) aan te laten leggen waar dit in kan uitmonden, je tuin krijgt daardoor een gezondere waterhuishouding. De stad voorziet ook hier een interessante premie. Onze groendak-aannemers kunnen dit samen met het groendak aanleggen, dus neem zeker contact met ons op.

Daarnaast wordt de meerwaarde van het groendak voor de biodiversiteit groter als er ook in de omgeving interessante inheemse bloemen en planten staan. Je kan inheemse zaadmengsels zaaien en bloembollen planten. (De meerwaarde van inheemse, regionaal gekweekte mengsels versus elders en op industriële schaal wordt geproduceerd is groot.) 

Tot slot is het zo dat na de aanleg van het groendak en bij extra droge periodes er best water kan bijgegeven worden. Dit is niet altijd evident op een dak. Als je hier fysiek aan kan, is dit zeker een meerwaarde. Je krijgt trouwens ook een premie voor een regenton, maar dit verschilt per district.

Kan ik er zonnepanelen op plaatsen?

Het is zelfs zo dat zonnepanelen langer meegaan en tot 6% meer energie opwekken als ze op een groendak liggen omdat deze zo niet meer kunnen oververhitten. Het is dus heel slim om vooraleer je zonnepanelen installeert er eerst een groendak te leggen. Liggen er al zonnepanelen? Dit maakt de uitvoering complexer en duurder maar zeker niet onmogelijk.

Hoe zit het met het onderhoud?

Een jaarlijks onderhoud is aangeraden en wordt door de groendak aannemer gedaan of men kan dit ook zelf doen. Het is belangrijk om zeker in het begin wat bij te mesten en in te zaaien en eventueel verdorde stukken weg te halen. 

Bij grote droogte is het een meerwaarde om water bij te geven. De gekozen planten zijn uitgesproken droogte-resistent maar dit is niet oneindig. Zonder extra water zullen plantjes bij langdurige droogte verdorren. Ze worden dan weer groen als het opnieuw regent maar dit valt te voorkomen. Ideaal gezien wordt er door de omwonenden visuele controle uitgevoerd en wordt er een manier gevonden om water bij te geven indien nodig.

Hoe werkt de premie van Stad Antwerpen?

De Stad betaalt een vast bedrag volgens de aard van de uitvoering en gebaseerd op de grootte. Wij zorgen ervoor dat je binnen de mate van het mogelijke maximaal aanlegt en je maximaal terugvordert via de premie. Dit doen we door onder andere 40% natuurdak aan te leggen (inheemse en diverse kruiden en grassen). Naargelang het dak groter is, zijn de kosten hoger maar neemt ook het percentage premie toe. Wij begeleiden de aanvraag voor u.

Ik heb nog een andere vraag
Stel ze ons via info@groendakinzicht.be